Financieel overzicht

Baten                               Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie 2018
Reguliere baten 162.759 279.268 -187.268
Incidentele baten 120.000 0 0
Totaal baten 282.759 279.268 -187.224
       
Lasten      
Lasten exploitatie 2.553 3.311 2.620
Giften en bijdragen 171.003 41.875 127.980
Overige lasten 3.978 4.705 4.473
Fin. baten en lasten 20.566 19.036 30.047
Totaal lasten 198.100 68.927 165.120
       

Saldo na belastingen

84.659 210.341 -352.344
       
Toevoeging aan overige reserves  84.659 210.341 -352.344

 

De prognose 2019 is, met uitzondering van eventuele incidentele baten, corresponderende bijdragen en schommlingen in beleggingsresultate daargelaten, in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren.