Financieel overzicht

Baten                               Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019
Reguliere baten 162.759 279.268 -181.779 884.718
Incidentele baten 120.000 0 0 0
Totaal baten 282.759 279.268 -181.779 884.718
         
Lasten        
Lasten exploitatie 2.553 3.311 2.620 569
Giften en bijdragen 171.003 41.875 133.425 40.098
Overige lasten 3.978 4.705 4.473 2.669
Fin. baten en lasten 20.566 19.036 30.047 31.770
Totaal lasten 198.100 68.927 170.565 75.106
         

Saldo na belastingen

84.659 210.341 -352.344 809.612
         
Toevoeging aan overige reserves  84.659 210.341 -352.344 809.612

 

De prognose 2020 is, met uitzondering van eventuele incidentele baten, corresponderende bijdragen en schommelingen in beleggingsresultate daargelaten, in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren.