Financieel overzicht

Baten                               Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie 2018 Realisatie 2019 Realisatie 2020
Reguliere baten 162.759 279.268 -181.779 884.718 335.798
Incidentele baten 120.000 0 0 0 0
Totaal baten 282.759 279.268 -181.779 884.718 335.798
           
Lasten          
Lasten exploitatie 2.553 3.311 2.620 569 678
Giften en bijdragen 171.003 41.875 133.425 40.098 -40.899
Overige lasten 3.978 4.705 4.473 2.669 2.459
Fin. baten en lasten 20.566 19.036 30.047 31.770 24.096
Totaal lasten 198.100 68.927 170.565 75.106 -13.670
           

Saldo na belastingen

84.659 210.341 -352.344 809.612 349.468
           
Toevoeging aan overige reserves  84.659 210.341 -352.344 809.612 349.468

 

De prognose 2021 is, met uitzondering van eventuele incidentele baten, corresponderende bijdragen en schommelingen in beleggingsresultate daargelaten, in lijn met de realisatie over de voorgaande jaren.